ชุดแต่งงาน


 

โต๊ะหมู่7หน้า8 ปิดทอง สีครีม  ชุดตั้งรดน้ำสังข์ ปิดทอง
   
   
 
 โต๊ะรองกราบมีที่คุกเข่าปิดทอง สีครีม  อุปกรณ์รดน้ำ กะไหล่ทอง
   
   
     

   อาสนะพนักพิงพญานาคปิดทอง

 หนองอิงอาสนะผ้ากำมะหยี่
   
   

           ชุดกี๋มุก-ถ้วยชา ลายทอง

  ชุดกี๋มุก-ถ้วยชา ลายมุก

   
   

 กระถางธูปจานลอง ทองเหลือง

 เชียงเทียนจานหยัก ทองเหลือง

   
   
   

               แจกัน ทองเหลือง

 ที่ส่งเทียนชนวน ทองเหลือง

   
   
   

                    โถน้ำมนต์

 ที่เสียบเทียนน้ำมนต์ ทองเหลือง

   
   
   

            พวงแก้วกะไหลทอง

 ที่กรวดน้ำ ทองเหลือง

   
    

                ตาลปัตรงานแต่ง

ตาลปัตรงานประดิษฐ์

   
   

              พานเชิญขันหมาก

 พานขันหมากมาลัย ซีกร้อยอุบะ

   
   
   

 พานโตก อลูมิเนียม

 ชุดสังฆทาน

   
   
   
   
       พรมทอปูโต๊ะหมู่ ลายดอกไม้
              พรมทอปูโต๊ะหมู่ ลายดอกไม้
         ขนาด ก1.05 x ย1.50 เมตร                   ขนาด ก1.05 x ย1.50 เมตร
         ขนาด ก1.60 x ย2.10 เมตร                   ขนาด ก1.60 x ย2.10 เมตรกลับสู่ด้านบน