ตะเกียง-สแตนเลส อื่นๆ
ตะเกียง - สแตนเลส
 
   
 ตะเกียงสแตนเลส ตั้งโต๊ะ ไม่มีก็อก  ตะเกียงสแตนเลส ตั้งโต๊ะ มีก็อก
   
   
ตะเกียงสแตนเลส ตั้งพื้น มีก็อก ตะเกียงสแตนเลสทรงศาลเจ้า
   
   
เชียงเทียนสแตนเลส
เชียงเทียนสแตนเลส 3ชั้น
                 9ช่อ 6x13 นิ้ว
 
                13ช่อ 8x21 นิ้ว  
                17ช่อ 10x29 นิ้ว  
   
เชียงเทียนสแตนเลส พร้อมถาดรอง ที่แขวนพวงมาลัยสแตนเลส
            เล็ก   40 ซ.ม. x 60 ซ.ม.             5ช่อ 13 x 14 นิ้ว
            กลาง 40 ซ.ม. x 90 ซ.ม.             7ช่อ 21 x 17 นิ้ว
            ใหญ่  40 ซ.ม. x 120 ซ.ม.             9ช่อ 29 x 21 นิ้ว
ที่แขวงพวงมาลัยสแตนเลส ทรงสูง ที่แขวงพวงมาลัยสแตนเลส ทรงสูง 2ชั้น
            กว้าง 90 ซ.ม. สูง 100 ซ.ม.        กว้าง 90 ซ.ม. สูง 100 ซ.ม.
         กว้าง 90 ซ.ม. สูง 110 ซ.ม.
   
   
   
กล่องใส่ธูปเทียนสแตนเลส ตู้บริจาคสแตนเลส
   
   
   
 เชิงเทียน3ชั้น พร้อมถาดรองน้ำตาเทียน  
          เล็ก   40 ซ.ม. x 60 ซ.ม.  
          กลาง 40 ซ.ม. x 90 ซ.ม.  
          ใหญ่  40 ซ.ม. x 120 ซ.ม.  
   


กลับสู่ด้านบน