ผ้าไตร-จีวร

จำหน่ายผ้าไตรจีวร, ผ้าอาบน้ำฝน หรือ เครื่องอัฐบริขารทุกชนิด

   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 อังสะสไบ ผ้ามิสลิน ๑ กระเป๋า สีราชนิยม  อังสะสไบ ผ้ามิสลิน ๑ กระเป๋า สีส้มทอง
   
   
   


  
อังสะผ้าซันฟลอไรท์ ๓ กระเป๋าขนาด M,L,XL อังสะผ้าหางกระรอก ๔ กระเป๋๊าขนาด M,L,XL
   
   
 

ชุดผ้าจีวรพระจีน
 
                                                    
ไตร 9 ขันธ์ ขนาด
1.80 x 2.90 1.90 x 3.00 2.00 x 3.10 2.10 x 3.20 2.20 x 3.30
ไตรครองผ้ามิสลินเย็บพิเศษตะเข็บคู่          
ไตรครองผ้ามิสลิน (สังฆาฏิ 2 ชั้น ) เย็บพิเศษตะเข็บคู่          
ไตรครองผ้าแซนฟลอไรท์เย็บพิเศษตะเข็บคู่          
ไตรครองผ้าแซนฟลอไรท์ (สังฆาฏิ 2 ชั้น )ตะเข็บคู่          

 
 

ไตร 5 ขันธ์ ขนาด
1.80 x 2.90 1.90 x 3.00 2.00 x 3.10 2.10 x 3.20 2.20 x 3.30
ไตรครองผ้ามิสลินเย็บพิเศษตะเข็บคู่          
ไตรครองผ้ามิสลินเย็บตะเข็บคู่แบบธรรมดา          
ไตรครองผ้าป่านโทเร          
ไตรครองผ้าโทเร          
ไตรครองผ้าไหมสวิท          
ไตรครองผ้าป่านซิลค์          
ไตรครองผ้าไหมไทย          

 
 

ชนิดของผ้า
ผ้าป่านโทเร
ผ้่าโทเร
ผ้าแซนฟลอไรท์
ผ้าไหมสวิท
ผ้าไหมไทย
ผ้าป่านซิลค์
ผ้ามิสลิน

 
 

ชนิด ขนาด
สบงผ้าโทเร        
สบงผ้าแซนฟลอไรท์        
อังสะผ้าแซนฟลอไรท์แบบกระดุมมี 4 กระเป๋า S M L XL
อังสะผ้าหางกระรอกมี 4 กระเป๋า S M L XL
อังสะผ้ามิสลินแบบสไบ        
รัดอกผ้ามิสลิน ขนาด 2.20 เมตร        
รัดอกผ้าโทเร        
ผ้ากราบ        
ปคตเอว        

 


กลับสู่ด้านบน