อาสนะ-พนักพิง
 
 
  อาสนะพนักพิงมุกลายไทยทรงสูงเบาะหนาพิเศษ อาสนะพนักพิงมุกลายไทยงานสวยเบาะหนาพิเศษ
ท่านสามารถสั่งกรีนโลโก้หรือตราหน่วยงานลงไปได้  
   
 

 
อาสนะพนักพิงแกะลายพยานาคปิดทองสีครีม       อาสนะพนักพิงฉลุแกะลายพยานาคปิดทอง
  ท่านสามารถสั่งกรีนโลโก้หรือตราหน่วยงานลงไปได้
   
     อาสนะพนักพิงแกะลายพยานาคปิดทอง       อาสนะพนักพิงฉลุแกะลายพยานาคปิดทอง
   
            อาสนะพนักพิงมุกลายไทย                    อาสนะพนักพิงมุกลายไทย
 
   
       อาสนะพนักพิงแกะลายพยานาคปิดทอง        อาสนะพนักพิงแกะลายพยานาคปิดทอง
   
   
    

 
  
    อาสนะพนักพิงฉลุแกะลายพยานาคปิดทอง                  หมอนอิง อาสนะผ้าไหม
   
   
      
 
    
                  หมอนอิง อาสนะผ้าไหม                   หมอนอิง อาสนะผ้าไหม
   
   
              
                หมอนอิง อาสนะผ้าไหม                    หมอนอิง อาสนะผ้าไหม
   
   
   
อาสนะขาเหล็ก อาสนะขาเหล็ก
                  อาสนะพนักพิงขาเหล็ก                    อาสนะพนักพิงขาเหล็ก
   
   
อาสนะนั่งสมาธิ เบาะหนานุ่ม ต่างระดับ พับเก็บได้
ทำด้วยสแตนเลส แข็งแรง
อาสนะนั่งสมาธิ เบาะหนานุ่ม ต่างระดับ พับเก็บได้
ทำด้วยสแตนเลส แข็งแรง
   
   
อาสนะนั่งสมาธิ เบาะหนานุ่ม พับเก็บได้ น้ำหนักเบา
ทำด้วยสแตนเลส แข็งแรง
อาสนะเบาะหนัง
   
   
           อาสนะพนักพิงเบาะหนัง               อาสนะพนักพิงเบาะหนัง
   
   
          อาสนะพนักพิงเบาะหนัง              อาสนะพนักพิงเบาะหนัง
   
   
                     หมอนอิง อาสนะผ้ากำมะหยี่                       หมอนอิง อาสนะผ้ากำมะหยี่
   
                 หมอนอิง อาสนะผ้ากำมะหยี่                    หมอนอิง อาสนะผ้ากำมะหยี่
   
 
หมอนอิง อาสนะผ้ากำมะหยี่  
   
 
 
       หมอนอิง อาสนะงานสั่งทำพิเศษ         หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย
   
 
 
             หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย               หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย
   
หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย                  หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย
   
 
            หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย                           หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย
   


 
     

    
               หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย                        หมอนอิง อาสนะผ้าไหมไทย 
   
      อาสนะผ้ากำมะหยี่ขนหนานุ่ม        อาสนะผ้ากำมะหยี่ขนหนานุ่ม
   
   
  อาสนะผ้าโซล่อนเดินขอบริบบิ้นทอง              อาสนะผ้าสักหลาด
   
          หมอนอิงอาสนะผ้าลายหลุย           หมอนอิงงานสั่งทำพิเศษ
   
        หมอนอิงงานสั่งทำพิเศษ              หมอนอิงงานสั่งทำพิเศษ
   
   
      
   
   

กลับสู่ด้านบน