เครื่องเบญจรงค์
 


โถเบญจรงค์
 

โกษเบญจรงค์
 


เจดีย์-ผอบใส่พระธาตุ

ชุดกี้มุก-ถ้วยน้ำชา-ลายน้ำทอง

ชุดกี้มุก-ถ้วยน้ำชา-ลายจีน

ถ้วยน้ำร้อนน้ำเย็น มีลายมุก, ลายน้ำทอง, ลายจีน

ชุดกี้มุก-ถ้วยน้ำชา-ลายมุก


พวงแก้ว กะไหล่ทอง 

ชุดโตกหวาย พร้อมถ้วยใส่อาหาร


 กระโถนเบญจรงค์-ลายดอกกุหลาบกระโถนเซรามิคลายผักชีกระโถนเซรามิคลายมุก


กระโถนเซรามิคลายน้ำเงิน
ที่กรวดน้ำลายมุก


กลับสู่ด้านบน