เครื่องบวชพระ
การบวช  ผู้ชายทุกคนเมื่อมีอายุครบแล้วจะต้องบวช
การบวชคือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรม และเป็นการตอบแทนบุญคุณของ
บิดา มารดาผู้ให้กำเนิด ดังนั้นการบวชจึงถือว่าเป็นประเพณีที่จำเป็น สำหรับลูกผู้ชายทุกคน
หากท่านต้องการซื้อเครื่องบวชเรายินดีให้คำปรึกษาและจัดเครื่องบวชบริการในราคาย่อมเยา

ศ.สังฆภัณฑ์
รับบริการจัดเครื่องสังฆภัณฑ์อย่างถูกต้องตามพิธีกรรมและพระธรรมวินัย
**********
E-mail: [email protected]
๑๐๓/๑๐ ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทร. / โทรสาร. (๐๒) ๖๒๒-๓๑๗๓ , โทร. (๐๘๕) ๘๓๒-๒๔๒๔ , (๐๘๗) ๑๐๓ - ๑๓๐๑
รายการเครื่องบวช


ลำดับที่ รายการ ราคา/หน่วย
๑. ไตรครอง(สีทอง / สีราชนิยม) -
๒. ไตรอาศัย(สีทอง / สีราชนิยม)    -
๓. บาตรพร้อมอัฐบริขาร(บาตรรมดำ / บาตรแสตนเลส)                      -
๔. ตาลปัตร(ปักข้อความ / ไม่ปักข้อความ) -
๕. ย่าม(ปักข้อความ / ไม่ปักข้อความ)     -
๖. สัปทน          -
๗. ที่นอน- เสื่อ - มุ้ง - หมอนหนุน - ผ้าห่มนอน   -
๘. ผ้าเช็ดตัว    -
๙. ร่ม- ปิ่นโต - รองเท้า                  -
๑๐. กาต้มน้ำ- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - ถังกานวม - ถ้วยชา       -
๑๑. กระโถน- จานข้าว - ช้อนส้อม         -
๑๒. ชุดนาค(ผ้าขาวนุ่งนาค อังสะ รัดประคต)   -
๑๓. เทียนแพพร้อมพานและผ้าตาด -
๑๔. ต้นเทียน                                                                                            -
๑๕. กรวยอุปัชฌาย์ -
๑๖. พานแว่นฟ้าพร้อมดอกไม้คลุมไตร  -
๑๗. ไทยธรรมชุดใหญ่ถวายพระอุปัชฌาย์  -
๑๘. ไทยธรรมชุดกลางถวายพระคู่สวด -
๑๙. ไทยธรรมชุดเล็กถวายพระหัตถบาส           -
๒๐. เหรียญโปรยทาน -
๒๑. ของใช้พระบวชใหม่ -
  ราคารวมทั้งหมด -
 
 

   

เครื่องบวช ชุดใหญ่
ราคา 8,500 บาท

 
  1. ผ้าไตรครอง
    2. บาตรสแตนเลส
    3. ตาลปัตร
    4. ย่าม
    5. ที่นอน
    6. เสื่อ
    7. มุ้ง
    8. หมอนหนุน
    9. ผ้าห่มนอน
    10. ผ้าเช็ดตัว
    11. ปิ่นโต 
    12. ร่ม
    13. ชุดนาค
    14. ต้นเทียน
    15. กรวยอุปฌาย์
    16. พานแว่นฟ้าดอกไม้คลุมไตร
    17. ขาตั้งตาลปัตร
   
 
 
   
เครื่องบวช ชุดกลาง
ราคา 5,500 บาท
     1. ผ้าไตรครอง
     2. บาตรสแตนเลส
     3. ตาลปัตร
     4. ย่าม
     5. ที่นอน
     6. เสื่อ
     7. มุ้ง
     8. หมอนหนุน
     9. ผ้าห่มนอน
    10. ผ้าเช็ดตัว
    11. ปิ่นโต 
    12. ชุดนาค
    13. ขาตั้งตาลปัตร


 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 ผ้าไตร   บาตรดำเคลือบ
   
 บาตรสแตนเลสสลกแบบถัก  บาตรสแตนเลสแบบสลกผ้าโทเร
   


 


 
 ตาลปัตรงานอุปสมบท  ย่ามงานอุปสมบท
    
 
 สัปทน  ที่นอนพระ
   

 เสื่อ  มุ้ง
   


 

 
 หมอนหนุน  ผ้าห่มนอน
   

 ผ้าเช็ดตัว  ร่ม
   

  
 ปิ่นโต  รองเท้า
   

กระโถนเซรามิค  กระโถนเคลือบ
   
 


 
แก้ว - จานข้าว - ช้อนส้อม  ชุดนาค
   

 

 
พานกรวย  อาสนะปูนั่ง
   
 กรวยคู่สวด ยอดตาล  กรวยคู่สวด ประยุกต์พานโตก
   
 กรวยคู่สวด ประยุกต์พานโตก
 กรวยคู่สวด ประยุกต์พานโตก
   
  กรวยคู่สวดกลีบผกา  กรวยคู่สวดดอกข่า
   
 กรวยคู่สวดดอกข่า   กรวยคู่สวดกลีบผกา
   
 กรวยคู่สวดกลีบบัว  ชุดกรวดน้ำอุปัชฌาย์
   
 ต้นเทียนประยุกต์ 1
 ต้นเทียนประยุกต์ 2
   
ต้นเทียนประยุกต์ 3  ต้นเทียนผ้าย้อม
   
 ต้นเทียนกลีบบัว  ต้นเทียนดอกชบา
   
ต้นเทียนหม้อข้าว ต้นเทียนประยุกต์ คูลเลอร์
   
  ครอบไตรธรรมจักรลูกปัด สีทอง  ครอบไตรดอกรัก-ธรรมจักร
   
 ครอบไตรดอกรัก-ช่อเอื้องหลวง ครอบไตรดอกพุด-ช่อเอื้องหลวง สีส้ม
   
 ครอบไตรพุ่มผ้าดอกรัก  ครอบไตรสัตตบงกช สีทอง
   
  ครอบไตรสัตตบงกช สีเงิน  ครอบไตรบัวหลวง สีชมพู
   
  ครอบไตรลิลลี่ใหญ่ สีชมพู  ครอบไตรกุหลาบบาน สีแดง
   
  ครอบไตรเยียบีร่า สีบานเย็น  ครอบไตรกุหลาบตูมหยุดน้ำ สีเหลือง
   
  ครอบไตรเบญจมาศ สีเหลือง   พานแว่นฟ้า
   
 แพขมาดอกข่า แพขมามาลัยผ้า
   
  แพขมาทรงเครื่อง สีแดง  แพขมาทรงเครื่อง สีทอง
   
  แพขมาทรงเครื่อง  แพขมาดอกข่าร้อยอุบะ
   
  แพขมาทรงเครื่อง สีชมพู แพขมาทรงเครื่อง สีฟ้า
   
  ไทยธรรมชุดใหญ่ถวายพระอุปัชฌาย์ ไทยธรรมชุดใหญ่ถวายพระอุปัชฌาย์ 
   
ไทยธรรมชุดเล็กถวายพระหัตถบาส    ไทยธรรมชุดเล็กถวายพระหัตถบาส   
   
   
   
   
   
   

กลับสู่ด้านบน