โต๊ะหมู่บูชา - โต๊ะรองกราบ
จำหน่ายโต๊ะหมู่บูชา ทุกแบบทุกขนาด
ท่านสามารถสั่งทำได้ ตามลวดลายที่ท่านต้องการ
  ฝีมือปราณีต   รับประกันคุณภาพสินค้า 
 
       โต๊ะหมู่ ๗ หน้า ๘ มุกลายไทย             โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ มุกลายจีน
   
   
   
    
      โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ ปิดทองลายไทย      โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ ปิดทองลายค้างคาว
   
   
   
 
 
 
      โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ ลายดอกไม้ขาเส้น           โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ ไม้สักสีเนื้อไม้
   
   
   
  
 โต๊ะหมู่ ๙ ปิดทองลายขอบ ไม้เนื้อแข็งสีโอ๊ค                โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ มุกลายไทย
   
   
 

 
 
 โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ ปิดทองลายพิกุลสีน้ำตาล    โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ ปิดทองลายพิกุลสีน้ำขาว
   
   
   
   
          โต๊ะหมู่ ๗ ไม้เนื้อแข็งสีโอ๊ค           โต๊ะหมู่ ๗ ปิดทองลายขอบสีโอ๊ค
   
   
   
          
 โต๊ะหมู่๙ ปิดทอง ลายดอกพิกุล                 โต๊ะหมู่ ๗ ปิดทอง ลายค้างคาว       
                                                 
   
   
  
 
      
 
      โต๊ะหมู่ ๕ หน้า ๘ ปิดทองลายไทย       โต๊ะหมู่ ๗ หน้า ๘ ปิดทองลายดอกไม้
   
   
   
 
   
 
        โต๊ะหมู่ ๗ หน้า ๘ ปิดทองลายพิกุล            โต๊ะหมู่ ๗ หน้า ๘ ไม้สัก สีเนื้อไม้
   
   
   
    
 
           
 
โต๊ะหมู่ ๔ หน้า ๑๐ ปิดทองลายค้างคาว        โต๊ะหมู่ ๔ หน้า ๑๐ ปิดทองลายดอกไม้
   
   
       
โต๊ะหมู่ ๗ หน้า ๘ ปิดทองลายดอกไม้สีครีม     โต๊ะหมู่ ๗ หน้า ๘ ปิดทองลายพิกุลสีครีม
   
   
   
 
 
 
     โต๊ะชุดรดน้ำสังข์แกะลายปิดทอง    โต๊ะรองกราบปิดทองมีที่รองเข่า หน้า8,10
   
   
   
      
 โต๊ะรองกราบปิดทองมีที่รองเข่า หน้า8,10    โต๊ะรองกราบปิดทองมีที่รองเข่า หน้า8,10
   
   
   
       
  โต๊ะรองกราบปิดทองมีที่รองเข่า หน้า8,10          โต๊ะรองกราบมุกมีที่รองเข่า หน้า8,10
   
   
   
   
         
   โต๊ะรองกราบไม้สักมีที่รองเข่า หน้า8,10    โต๊ะรองกราบแกะลายปิดทอง ลายดอกพิกุล
   
   
   
   
 
         * หมายเหตุ : สินค้ามีทุกขนาด ทุกสี ทุกวัสดุ ทั้งหมู่ 7 8 และหมู่ 9
                                             และหน้ากว้างตั้งแต่ 7 นิ้ว จนถึง 10 นิ้ว

 
หากต้องการสินค้านอกเหนือจากรายการ ติดต่อสอบถาม โทร. 085-832-2424
   

กลับสู่ด้านบน