พัดยศ

พัดยศพระราชาคณะชั้นธรรม พัดยศพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   
   
 พัดยศพระราชาคณะชั้นเทพ   พัดยศพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   

 พัดยศพระราชาคณะชั้นราช  พัดยศพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   
   
พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ
พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   
พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญยก พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
   
  พัดยศเจ้าคณะจังหวัด
 พัดยศรองเจ้าคณะจังหวัด
   
 
 
 
 พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
 พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
   
 
 

 
 พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นธรรม

 พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นเทพ

   
 พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นราช
 
 พัดยศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ
 
   
 พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นเอก


 พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นโท


 
 
 
 พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นตรี
    พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
  
พัดยศรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 
 พัดยศรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
   
พัดเปรียญธรรม 6,7,8
พัดเปรียญธรรม 3,4,5
   
 


 
 
พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นตรี

พัดยศพระครูธรรมธร

พัดยศพระธรรมธร พัดยศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท
   
   
 
  พัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
 
พัดยศพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี
 
   


 
พัดยศฐานานุกรมที่พระปลัด


พัดยศพระครูสังฆรักษ์


   
พัดยศฐานานุกรมที่พระครูใบฎีกา พัดยศฐานานุกรมที่พระครูสมุห์
   
พัดยศฐานานุกรมที่พระสมุห์ พัดยศฐานานุกรมที่พระใบฎีกา
   
 
 พัดพิธีธรรม  
   
   
 

กลับสู่ด้านบน