โต๊ะหมู่บูชา - โต๊ะรองกราบ
จำหน่ายโต๊ะหมู่บูชา ทุกแบบทุกขนาด
ท่านสามารถสั่งทำได้ ตามลวดลายที่ท่านต้องการ
  ฝีมือปราณีต   รับประกันคุณภาพสินค้า 

โต๊ะหมู่ ๗ มุกลายไทย
โต๊ะหมู่ ๙ มุกลายจีน
 
โต๊ะหมู่ ๙ ปิดทองลายไทย โต๊ะหมู่ ๙ ปิดทองลายค้างคาว

โต๊ะหมู่ ๙ ลายดอกไม้ขาเส้น
 

โต๊ะหมู่ ๙ ไม้สักสีเนื้อไม้
  


โต๊ะหมู่ ๙ ปิดทองลายขอบ ไม้เนื้อแข็งสีโอ๊ค
              

โต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ ปิดทองลายพิกุลสีน้ำตาล
 


โต๊ะหมู่ ๙ มุกลายไทยโต๊ะหมู่ ๙ หน้า ๑๐ ปิดทองลายพิกุลสีน้ำขาว
 

โต๊ะหมู่ ๗ ไม้เนื้อแข็งสีโอ๊ค
 

โต๊ะหมู่ ๗ ปิดทองลายขอบสีโอ๊ค
 


 


 
                    โต๊ะหมู่๙ ปิดทอง ลายดอกพิกุล                                                  โต๊ะหมู่ ๗ ปิดทอง ลายค้างคาว                             

โต๊ะหมู่ ๕ ปิดทองลายไทย

โต๊ะหมู่ ๗ ปิดทองลายดอกไม้
   

โต๊ะหมู่ ๗ ปิดทองลายพิกุล
 
   

โต๊ะหมู่ ๔ ปิดทองลายค้างคาว 

โต๊ะหมู่ ๔ ลายดอกไม้
โต๊ะหมู่ ๗ ลายดอกไม้สีครีม โต๊ะหมู่ ๗ ลายพิกุล


  โต๊ะชุดรดน้ำสังข์แกะลายปิดทองฝีมือปราณีต


  โต๊ะรองกราบแกะลายปิดทองมีที่รองเข่า หน้า8,10
 
 

โต๊ะรองกราบแกะลายปิดทองมีที่รองเข่า
 

 โต๊ะรองกราบแกะลายปิดทองมีที่รองเข่า

 โต๊ะรองกราบมุกรองเข่าลายไทย
โต๊ะรองกราบแกะลายปิดทอง ลายดอกพิกุล
 * หมายเหตุ : สินค้ามีทุกขนาด ทุกสี ทุกวัสดุ ทั้งหมู่ 7 8 และหมู่ 9
และหน้ากว้างตั้งแต่ 7 นิ้ว จนถึง 10 นิ้ว
หากต้องการสินค้านอกเหนือจากรายการ ติดต่อสอบถาม โทร. 085-832-2424
   

กลับสู่ด้านบน