เครื่องมุก
 
 

 

โต๊ะหมู่ ๙ มุกลายจีน
 

โต๊ะหมู่ ๗ มุกลายไทย
 

กรอบตราตั้งมุกลายดอกโบตั๋นขาตั้ง
 

กรอบใส่ตราตั้งมุกลายไทยไม้สัก ขาตั้งมุก
 

              เครื่องทองน้อยมุก
ตู้พระอภิธรรมมุก 

ขาตั้งตาลปัตรมุก       ขาตั้งตาลปัตรปิดทอง                       
 

มีดตัดหวายพร้อมแท่นรองฝังมุก 

ธรรมาส ๓ ชั้น
 
 
เครื่องมุก
 
 
มีดตัดหวายพร้อมแท่นรองฝังมุก
 


โตกมุก
 

กลับสู่ด้านบน