พรมปูโต๊ะหมู่-พรมแดง
 
 

 
พรมลองปูโต๊ะหมู่ลายดอกไม้สีแดง พรมปูลองโต๊ะหมู่ลายดอกไม้สีน้ำเงิน
     1. ขนาด ก 1.05 x ย1.50 เมตร
           1. ขนาด ก 1.05 x ย1.50 เมตร
     2. ขนาด ก 1.60 x ย2.10 เมตร            2. ขนาด ก 1.60 x ย2.10 เมตร
     3. ขนาด ก 2.10 x ย3.10 เมตร            3. ขนาด ก 2.10 x ย3.10 เมตร
     4. ขนาด ก 2.70 x ย3.60 เมตร            4. ขนาด ก 2.70 x ย3.60 เมตร
   
   
   
พรมทอลายดอก ขนาดยาวสีแดง พรมทอลายดอก ขนาดยาวสีน้ำเงิน
             1. ขนาด ก 1 x ย10 เมตร                      1. ขนาด ก 1 x ย10 เมตร
             2. ขนาด ก 1.50 x ย10 เมตร                      2. ขนาด ก 1.50 x ย10 เมตร
   
   
   
พรมแดงปู่พื้น  
           1. ขนาด ก 1 x ย8 เมตร  
           2. ขนาด ก 1 x ย10 เมตร  
           3. ขนาด ก 1.5 x ย10 เมตร  
   
พรมแดงปู่พื้น 
1. ขนาด 1 x 8 เมตร
2. ขนาด 1 x 10 เมตร
 

กลับสู่ด้านบน