พรมปูโต๊ะหมู่-พรมแดง
 

พรมลองปูโต๊ะหมู่ลายดอกไม้สีแดง
1. ขนาด 1.6 x 2.10 เมตร
2. ขนาด 2.0 x 3.0 เมตร

พรมปูลองโต๊ะหมู่ลายดอกไม้สีน้ำเงิน
1. ขนาด 1.6 x 2.10 เมตร
2. ขนาด 2.0 x 3.0 เมตร


พรมแดงปู่พื้น 
1. ขนาด 1 x 8 เมตร
2. ขนาด 1 x 10 เมตร
 

กลับสู่ด้านบน