ย่าม

รับทำย่าม ตาลปัตร หมอนอิง ผ้ารับประเคน

มีผ้าไหมแท้ ไหมอิตาลี ไหมญี่ปุ่น ผ้าโทเร
ปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยช่างผู้ชำนาญงาน
ฝีมือปราณีตโดยสามารถออกแบบเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ดูก่อน
ที่ร้านคิดราคาไ
ม่แพงเราผลิตเอง สั่งมากราคายิ่งถูกมาก อานิสงส์การถวายย่าม
เปรียบเหมือนการได้สร้างวัตถุไว้สำหรับเก็บทรัพย์สิน เงินทอง

หรือเป็นเช่นการสร้างถุงเงินถุงทองไว้ให้แก่ตัวท่านเอง


 

   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
     
     
     
 
 
     
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
     
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
        
ย่ามผ้าไหม

     
 
ย่ามผ้าไหมฉลอง ๘๐ พรรษามหาราชินี
 

ย่ามผ้าไหม
 
 
ย่ามผ้าไหมเทียมงานฉลองพัดยศ วัดแจ้ง เกาะสมุย
 

ย่ามผ้าไหมแท้งานฉลองพัดยศ วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี
 
 
ย่ามกฐินกองทัพเรือ
 

ย่ามงานฉลองพัดยศ
 
 
ย่ามงานฉลองอายุพระครูศรีธรรมนิเทศน์

ย่ามงานฉลองพัดยศ
 
 
ย่าม
 

ย่าม
 
 
ย่าม
 

ย่าม
 
 
ย่าม
 

ย่าม
 
 
ย่าม
 

ย่าม
 
 
ย่าม
 

ย่าม
 
 
ย่าม
 

ย่าม
 
 
ย่าม
 


ย่าม
 
 
ย่าม

ย่าม
 
ย่าม

ย่าม
 
ย่าม

ย่าม
 
ย่าม
ย่าม
 
ย่าม

ย่าม
 
ย่าม

ผ้ารับประเคน

กลับสู่ด้านบน