ย่าม

รับทำย่าม ตาลปัตร หมอนอิง ผ้ารับประเคน

มีผ้าไหมแท้ ไหมอิตาลี ไหมญี่ปุ่น ผ้าโทเร
ปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยช่างผู้ชำนาญงาน
ฝีมือปราณีตโดยสามารถออกแบบเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ดูก่อน
ที่ร้านคิดราคาไ
ม่แพงเราผลิตเอง สั่งมากราคายิ่งถูกมาก อานิสงส์การถวายย่าม
เปรียบเหมือนการได้สร้างวัตถุไว้สำหรับเก็บทรัพย์สิน เงินทอง

หรือเป็นเช่นการสร้างถุงเงินถุงทองไว้ให้แก่ตัวท่านเอง


 

   
     
     
              
     
     
               
     
     
                 
             
     
          
 
      
     
     
                 
     
     
                 
     
     
              
          
 
        
     
     
                              
     
     
                     
     
     
                         
     
     
                          
     
     
 
 
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
     
     
     
 
 
     
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
     
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
        
 

     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
               
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ้ารับประเคน

กลับสู่ด้านบน