บาตร
 

บาตรแสตนเลสมีขนาด 7"-7"1/2-8"-8"1/2-9"                                 บาตรรมดำขนาด 7 นิ้ว

บาตรออมสินมีหลายแบบหลายขนาด

 

กลับสู่ด้านบน