ชุดสังฆทาน
 
                 
                                                  

   
    
                   ชุดสังฆทานบรรจุในย่าม ปักโลโก้
ชุดสังฆทานบรรจุในย่าม
   
 
         
                     สังฆทานถุงทอง ชุดใหญ่  สังฆทานถุงทอง ชุดใหญ่
   
   
สังฆทานขัน สังฆทานเทียนขี้ผึ้ง
   
   
        ชุดสังฆทานหม้อข้าว ชุดสังฆทานชะลอม ชุดใหญ่
   
   
                          ชุดสังฆทานถาด                        ชุดสังฆทานชะลอม
   
   

 
 
                       ชุดสังฆทานอาสนะ ชุดสังฆทานอาสนะ
   
   
                      ชุดสังฆทานหม้อข้าว                         ชุดสังฆทานปิ่นโต
   
   
      
 
       
 
                   ชุดสังฆทานกล่อง                 ชุดสังฆทานใส่ถาดกลม
   
   
  

 

 
                       ชุดสังฆทานพาน                         ชุดสังฆทานถุง
   
            

 
         

 
            ชุดสังฆทานถุงตาข่ายสีขาว ชุดเล็ก
ชุดสังฆทานถุงตาข่ายสีเหลือง ชุดเล็ก
   
          
 
    
            ชุดสังฆทานถุงตาข่ายสีม่วง ชุดเล็ก           ชุดสังฆทานถุงตาข่ายสีชมพู ชุดเล็ก
   
          
          
                      ชุดสังฆทานถุงทอง ชุดเล็ก                ชุดสังฆทานถุงทอง ชุดเล็ก
   
   
   
   สังฆทานชา
ชุดสังฆทานชา
                  ชุดสังฆทานชุดชา                 ชุดสังฆทานชุดชา
   
   
   
             ชุดไทยธรรมถุงทองอาหารแห้งใส่บาตร   ชุดไทยธรรมถุงทองอาหารแห้งใส่บาตร
   
สังฆทานใส่บาตร

                ชุดสังฆทานอาหารแห้งใส่บาตร             ชุดสังฆทานอาหารแห้งใส่บาตร
   
   

กลับสู่ด้านบน