ชุดสังฆทาน


                  
                                                       ชุดสังฆทานบรรจุในย่าม


ชุดสังฆทานใส่ถาดแสตนเลส เน้นรูปแบบที่เป็นทั้งของอุปโภคและบริโภคอันควรแก่สมณะ
 

ชุดสังฆทานถุงทอง มองแล้วเห็นสิ่งของ
ที่บรรจุอยู่ภายในสบายใจได้ว่าเราจัดให้ท่าน
แต่สิ่งดีๆ เราเน้นคุณภาพและความถูกต้อง
 

ชุดสังฆทานบรรจุกล่องพลาสติกเน้นความโปร่งใส
ให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าเราบริการท่านแต่สิ่งดีๆ
 

ชุดสังฆทานใส่กล่องพลาสติกทรงสูง
หมายถึงความสูงส่ง ความโปร่งใส
เพราะเราบริการแบบเข้าใจและใส่ใจใน
ลูกค้า เพื่อให้ท่านได้แต่สิ่งดีๆ
 

ชุดสังฆทานคู่เงินและทอง อานิสงส์ทำให้เงินทอง
ไหลมาเทมาประดุจดังสายธาราที่ชุ่มเย็น
 

ชุดสังฆทานใส่ถาดกลม
 

 

 


 


 


 


 


 
   
สังฆทานชา
ชุดสังฆทานชุดชา

ชุดสังฆทานชา

ชุดสังฆทานชุดชา
   

สังฆทานใส่บาตร
ชุดสังฆทานอาหารแห้งใส่บาตร


ชุดสังฆทานอาหารแห้งใส่บาตร
   

กลับสู่ด้านบน