พานพุ่ม-กรวยสักการะ-แพขมา
 

พานพุ่มผ้าเงินทอง พานพุ่มผ้าเงินทองติดตราสัญลักษ์
   
พานพุ่มผ้าเงินทองยอดฉัตร  พานพุ่มเลื่อมยอดตุ้ม
   
 พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์ พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์  
 
 พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์ พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์ช่อแก้ว
   
 พานพุ่มผ้าตราสัญลักษ์ พานพุ่มดอกรัก 
   
พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีเหลืองแดง  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีแดง 
 
พานพุ่มบานไม่รู้โรยตราสัญลักษ์
พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีเหลือง 
 
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีฟ้า  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีม่วง 
 
  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีม่วงขาว  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีขาว 
 
  พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีแดง  พานพุ่มบานไม่รู้โรยคาดดอกรัก
   
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีเหลืองชมพู พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีแดงเหลืองเขียว 
   
 พานพุ่มบานไม่รู้โรย สีชมพูขาวฟ้า พานดอกบัว สีเขียว 
   
    
 
พานพุ่มดอกบัว แพขมาทรงเครื่อง 
 
 แพขมาทรงเครื่อง แพขมาทรงเครื่อง  
 
 แพขมาทรงเครื่อง  แพขมาดอกข่าร้อยอุบะ 
 
แพขมามาลัยผ้า  แพขมาดอกข่า
 
 
 ครอบไตรธรรมจักรลูกปัด สีทอง ครอบไตรดอกรัก-ช่อเอื้องหลวง 
 
ครอบไตรพุ่มผ้าดอกรัก ครอบไตรสัตตบงกช สีทอง
 ครอบไตรสัตตบงกช สีเงิน
ครอบไตรบัวหลวง สีชมพู
 
 
 ครอบไตรเยียบีร่า สีบานเย็น
ครอบไตรกุหลาบตูมหยุดน้ำ สีเหลือง
 ครอบไตรเบญจมาศ สีเหลือง
 พานแว่นฟ้า
กรวยคู่สวดดอกข่า  กรวยคู่สวดกลีบผกา กรวยคู่สวดกลีบบัว ต้นเทียนผ้าย้อมต้นเทียนดอกชบา ชุดพานต้นเทียนประยุกต์ พุ่มทองน้อย พุ่มทองน้อย พุ่มทองน้อย ฉัตรดิ้นโปร่งใหญ่ฉัตรตาข่ายมุก พุ่มเรซิ่นเงินทองบายศรีเทพ พานดอกบัวประดับโต๊ะหมู่ 
 
เครื่องทองน้อยมุก  เครื่องทองน้อยทองเหลือง
   
   
    
 


กลับสู่ด้านบน