ตาลปัตร-พัดยศ
การที่พระสังฆาธิการได้รับพระราชทานหรือเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นสิ่งที่นับได้ว่า
พระคุณท่านได้สร้างคุณูปการไว้กับ พระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างนานัปการ
ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ได้แสดงมุทิตาสักการะกับพระคุณท่านมาเป็นประจำทุกปี
เนื่องจากต้องการตอบแทนพระคุณท่าน  และนำเสนอสินค้าที่จะใช้ในงาน
รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศของพระคุณท่าน
ตลอดจนงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ด้วย


รับทำตาลปัตร ย่าม หมอนอิง ผ้ารับประเคน
มีทั้งผ้าไหมแท้ ไหมญี่ปุ่น ไหมอิตาลี ผ้าโทเร
ปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ผีมือปราณีตสวยงาม
โดยช่างผู้ชำนาญงานที่มากด้วยประสบการณ์  โดยออกแบบให้ท่านได้ดูก่อน
ราคาไม่แพงเราผลิตเองส่งให้ลูกค้าโดยตรง 
 พัดยศพระราชาคณะชั้นเทพ
 
พัดยศพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนา
 


  พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
 
  พัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
  พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นธรรม
 


พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นเทพ
 พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกพัดยศฐานานุกรมที่พระปลัด

พัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
 พัดยศรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
 

 
  พัดยศฐานานุกรมที่พระสมุห์
 


พัดยศฐานานุกรมที่พระใบฎีกา
 


พัดยศฐานานุกรมที่พระครูใบฎีกาพัดยศพระครูสังฆรักษ์


พัดยศฐานานุกรมที่พระครูสมุห์

พัดยศพระครูธรรมธร
 
พัดยศรองเจ้าคณะจังหวัดพัดยศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ
 
พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
 

พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นโท
 


พัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นตรี

 
พัดยศพระครูปลัดฐานาพระราชาคณะชั้นราช
   
 พัดยศพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี
 
     
     
     
     
     
   
   
 
 

 

 
  
 


 


 


 


 


       
 
 


 
  
 ตาลปัตรกองรักษาความปลอกภัยฐานทัพเรือกรุงเทพตาลปัตรกองรักษาความปลอกภัยฐานทัพเรือกรุงเท
 ตาลปัตรงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ

 
ตาลปัตร ๖o ปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


              ตาลปัตรสารวัตรทหารเรือที่ ๓


              ตาลปัตรงานอุปสมบท

 ตาลปัตรงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ

     ตาลปัตรพิธีรับปริญญา

ตาลปัตรกองทัพเรือ


ตาลปัตร มวก 


ตาลปัตรที่ระลึกงานทอดกฐิน
  

ตาลปัตรที่ระลึกงานทอดกฐิน


ตาลปัตรมหาลัยเทคโนโลยีสุววณภูมิ

     ตาลปัตรหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน

ตาลปัตรที่ระลึกงานทอดกฐิน
      ตาลปัตรกองเรือยุทธการ        


ตาลปัตรงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ

ตาลปัตรที่ระลึกงานทอดกฐิน
              

 

ตาลปัตรที่ระลึกงานทอดกฐิน

 

ตาลปัตรที่ระลึกงานอุปสมบท
 

ตาลปัตรงานฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะ
 

ตาลปัตรรูปครุฑใช้ในงานทั่วไป
 

ตาลปัตรงานอุปสมบทญัตติสามเณรเป็นพระภิกษุ
 

ตาลปัตรงานฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะ
 

ตาลปัตรรูปครุฑใช้ในงานทั่วไป
 

ตาลปัตรงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
 

ตาลปัตรงานเปิดศาลกรมหลวงชุมพรฯ ที่เกาะสมุย
 

ตาลปัตรงานพระราชทานเพลิงศพ
 

ตาลปัตรตราสัญลักษณ์ ภปร.
 

ตาลปัตรงานฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร
 

ตาลปัตรหน่วยงานกองทัพบก
 

ตาลปัตรที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี
 

ตาลปัตรพิธีกฐินพระราชทานกองทัพเรือ
 

ตาลปัตรงานทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ
 

ตาลปัตรงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ
 

ตาลปัตรงานฉลองอายุวัฒนมงคล
 

ตาลปัตรกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 

ตาลปัตรที่ระลึกในงานอุปสมบท
 

ตาลปัตรที่ระลึกครบ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน
 

ตาลปัตรงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ
 

ตาลปัตรงานสมโภชวัดถ้ำบางน้ำจืด อ.หลังสวน
 

ตาลปัตรรูปครุฑ
 

ตาลปัตรพิธีเททอง
 

ตาลปัตรที่ระลึกในงานอุปสมบท

 

ตาลปัตรงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ
 

ตาลปัตรพิธีทอดกฐินสามัคคี
 

ตาลปัตรงานทอดกฐินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 

ตาลปัตรตราสัญลักษณ์ สก.
 

ตาลปัตรตราสัญลักษณ์ มวก.
 

ตาลปัตรงานทอดผ้าป่าสามัคคีทัพเรือภาคที่ ๒ สงขลา
 
 
ตาลปัตรงานฉลอง ๑๐๐ ปีสมเด็จพระสังฆราช
 
 
ตาลปัตรงานทอดกฐินสามัคคี

ตาลปัตรงานทอดกฐินสามัคคี

ตาลปัตรงานทอดกฐินสามัคคี

ตาลปัตรงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ

ตาลปัตรที่ระลึกในงานญัตติสามเณรเป็นพระภิกษุ

ตาลปัตรที่ระลึกประจำวัด

  ตาลปัตรกรมหลวงชุมพรฯ ที่วิหารน้อย วัดราชบพิธ

  ตาลปัตรพิธีทอดกฐินสามัคคี

ตาลปัตรพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
 


  ตาลปัตรที่ระลึกพิธีทอดกฐินสามัคคี

ตาลปัตรพิธีทอดกฐินสามัคคี
 


  ตาลปัตรพิธีทอดกฐินสามัคคีประเทศมาเลเซีย


ตาลปัตรพิธีถวายผ้าพระกฐิน

ตาลปัตรงานทอดกฐิน
 

ตาลปัตรพิธีถวายผ้าพระกฐิน
 

ตาลปัตรที่ระลึกงานอุปสมบทข้าราชการกองทัพบก
 

ตาลปัตรพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ

ตาลปัตรงานฉลองสมณศักดิ์พระราชคณะ

ตาลปัตรงานทอดกฐินสามัคคี

ตาลปัตรงานพระราชทานเพลิงศพ

ตาลปัตรงานฉลองอายุวัฒนมงคลและพัดยศ

งานฉลองฐานาฯ พระครูใบฎีกา ภูริท้ย ภูริวฒฺฑโก (เดชสองแพรก) ที่วัดบางสวรรค์ อ.พระแสง

ตาลปัตรงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระครู

  ตาลปัตรงานทอดกฐินหน่วยทหารนาวิกโยธินภาคใต้

ตาลปัตรจังหวัดทหารบกทุ่งสง

  ตาลปัตรงานทำบุญครบ ๑๐๐ วัน

ตาลปัตรที่ระลึกงานอุปสมบท

ตาลปัตรงานทอดกฐินจังหวัดเชียงใหม่

ตาลปัตรหน่วยงานกองพลนาวิกโยธิน
 
 

ตาลปัตรหน่วยงานกองพลนาวิกโยธิน

ตาลปัตร ญสส

  ตาลปัตรงานกฐิน

ตาลปัตรงานกฐิน 
   
   
 
ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรมที่มองแล้วทำให้คนเรามองเห็นสัจธรรมที่ว่า
" เมื่อเราเกิดมา เราหนีความแก่ไม่ได้ เราหนีความไข้ไม่พ้น เราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย"
 
 


ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด


ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ

ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม ไปไม่กลับ


ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม ฟื้นไม่มี

ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด

ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ


ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรมด้ามหนึ่งคือเกิด
 

ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม แก่

282
ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
282
ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม หลับไม่ตื่น

ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม หนีไม่พ้น


ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม แก่

ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย


ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรมด้ามสองคือแก่
 

ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรมด้ามสามคือเจ็บ

 


ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรมด้ามสี่คือตาย

 


ตาลปัตรงานประดิษฐ์ ไปไม่กลับ

ตาลปัตรงานประดิษฐ์ หลับไม่ตื่น 

กลับสู่ด้านบน