ตู้พระไตรปิฎก
 

 
 
ตู้ใส่หนังสือพระไตรปิฎกไม้สัก แกะลายฉลุ

 ตู้ใส่หนังสือพระไตรปิฎกไม้สัก แกะลาย
 
   

ตู้พระอภิธรรมมุก


  ตู้พระอภิธรรมปิดทอง
   


ตู้บริจาคไม้ มี ๓ขนาด
 ภูษาโยงไฟฟ้าแบบกดปุ่ม
  


หนังสือพระอภิธรรม
 

กลับสู่ด้านบน